Skip Navigation Links
ยื่นคำร้องทุกข์
สอบถามเรื่องราวร้องทุกข์
Login
    
สอบถามเรื่องราวร้องทุกข์
ค้นหาเลือกตาม            
 เลขที่รับจากวันที่อำเภอตำบลประเภทเรื่องร้องทุกข์สถานะ
รายละเอียด375W 21 พ.ย. 2566แม่ลาวจอมหมอกแก้วถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนหมายเลข ชร.ถ. 1-0059 อบจ.ชร. บ้านหนองผักเฮือด หมู่ที่ 10 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เิดการชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไป-มา และยังก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สินระหว่างดำเนินการ
รายละเอียด374W 15 ต.ค. 2566แม่ลาวโป่งแพร่ถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายถนนสายการเกษตรชำนุดเป็นหลุมเป็นบ่อช่วงฤดูฝนทำให้ถนนลื่นทำให้ประชาชนผู้ใช้ถนนดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนและอีกยังทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งถนนเส้นดังกล่าวมีประชาชนใช้ร่วมกันเป็นจำนวนมาก แต่ไม่ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานที่รับผิดชอบมีการทำหนังสือร้องขอความอนุเคราะห์ไปยัง อบต.ที่รับผิดชอบแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่มีการดำเนินการแก้ไขแต่อย่างใด ทางนี้จึงขอความอนุเคราะห์มายัง อบจ. เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ต่อไป จึ่งขอขอบพระคุณมา ณ โอกาส นี้ แะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากท่านสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด373W 15 ต.ค. 2566แม่ลาวโป่งแพร่ถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายถนนสายการเกษตรชำนุดเป็นหลุมเป็นบ่อช่วงฤดูฝนทำให้ถนนลื่นทำให้ประชาชนผู้ใช้ถนนดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนและอีกยังทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งถนนเส้นดังกล่าวมีประชาชนใช้ร่วมกันเป็นจำนวนมาก แต่ไม่ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานที่รับผิดชอบมีการทำหนังสือร้องขอความอนุเคราะห์ไปยัง อบต.ที่รับผิดชอบแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่มีการดำเนินการแก้ไขแต่อย่างใด ทางนี้จึงขอความอนุเคราะห์มายัง อบจ. เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ต่อไป จึ่งขอขอบพระคุณมา ณ โอกาส นี้ แะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากท่านสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด324W 19 ก.ย. 2566เมืองรอบเวียงไฟฟ้า/ประปาไฟกิ่งตั้งแต่ทางเข้าสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงรายจนถึงมินิบิ้กซีดับมาเป็นเวลานานจำนวน5ดวงทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด323W 06 ก.ย. 2566เมืองเวียงการทุจริตขอความอนุเคราะห์หินคลุก บรรเทาความเดือดร้อน ทางเข้าสำนักสงฆ์แควหวาย เข้า ออก ลำบากมากสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด322W 24 ก.ค. 2566เมืองสันทรายถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายข้าพเจ้า อาศัย อยุ่บ้านป่าตึง ซอย 4 ด้านในสุดมีบ้าน ประมาณ 7 หลังคาเรือน โดยข้าพเจ้าได้ทำการซื้อที่ดินปลูกสร้างบ้าน มิได้เป็นที่จัดสรร หรือบ้านโครงการแต่อย่างใด มื่อเข้าสู่ ฤดูฝน เมื่อฝนตกหนัก พบปัญหาน้ำไม่สามารถหาทางระบายได้จึงท่วมทั้งซอย ข้าพเจ้าเลยสอบถามไปยังเทศบาลตำบลสันทราย ผ่านทางเลขานายกเทศบาล และได้มีกองช่างเทศบาลมาสำรวจแต่ทางช่างเทศบาลบอกว่าถนนที่อยุ่ในซอยไม่ได้เป็นทางสาธารณะ เป็นถนนส่วนบุคคล ไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้ แต่เมื่อดูใน หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ (ฉโนดที่ดิน) เลขที่ 145037 ปรากฏว่าติดทางสาธารณะประโยชน์ ปัญหาปัจจุบันที่พบปัจจุบัน 1. ถนนในซอยสูงกว่าถนนด้านหน้าซอย แต่น้ำยังมีการท่วมขังระบายไม่ทัน เป็นแอ่งกะทะ 2. ถนนในซอยมีการชำรุดเพราะถูกน้ำขัง และ ถนนบนเส้นแนววางท่อระบายน้ำทรุดตัว 3. เมื่อเกิดฝนตกหนักเข้าเข้าบ้านเรือนที่พักอาศัย ทำให้เวลาออกไปทำงาน ในช่วงเวลาเร่งด่วนเกิดความล่าช้า 4. หน่วยงานราชการ (ทต.สันทราย) ไม่มาดูแลตรวจสอบข้อเท็จจริงและไม่ได้ให้การช่วยเหลือใดๆสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด321W 11 ก.ค. 2566เมืองเวียงเรื่องอื่นๆเนื่องจากพยาบาลที่ทำงาน รพ.สต.ได้โอนย้ายจากกระทรวงสาธารณสุข เข้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ ตุลาคม 2565 แต่ยังไม่ได้รับค่าตอบแทน เงินพตส ซึ่งไม่ได้รับมาเป็นเวลา 10 เดือน ซึ่งการที่ไม่ได้รับเงิน พตส ทำให้รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน กระทบกับการวางแผนการเงิน ไม่ว่าจะเป็น ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ค่าน้ำมันรถ ใช้หนี้ค่าบ้าน ใช้หนี้ค่ารถ ค่าเลี้ยงดูบิดามารดา ทำให้เกิดความเครียดเรื่องการบริหารการเงิน นอนไม่หลับ เพราะเงินเดือนน้อยอยู่แล้ว ซึ่งไปสอบถามไปยัง ตัวแทนอำเภอ ของ รพสต ก็ยังไม่ได้รับคำตอบ บอกแต่ว่าจะได้เร็วๆนี้ ซึ่งเร็วๆนี้ก็ 10 เดือนมาแล้ว เป็นเวลาเกือบ 1 ปี อยากรู้ว่าทำไม พตส.ยังไม่มีความคืบหน้าเลย รวมๆคิดเป็น 15,000 บาทแล้ว ถ้าได้เงินส่วนนี้มาก็จะสามารถนำไปใช้จ่ายใช้หนี้ได้ ใช้จ่ายชีวิตประจำวันได้ ซึ่งมีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตมากๆ จึงขอให้ อบจ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการให้ด้วยค่ะสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด320C 11 ก.ค. 2566เมืองเวียงเรื่องอื่นๆร้านจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าหน้าร้านหลังเวทีไนท์บาร์ซ่าร์เปิดขายอย่างเปิดเผยสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด319W 16 มิ.ย. 2566เมืองเวียงเรื่องอื่นๆขอร้องเรียน เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ฉ.11 สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในสังกัด อบจ.เชียงราย เนื่องจากเกิดความล่าช้า ในการดำเนินการเบิกจ่าย ฉ.11 มาเป็นระยะเวลานานหลายเดือน จนวันนี้ การดำเนินการเบิกจ่าย ฉ.11 ก็ยังไม่แล้วเสร็จ จนทุกวันนี้ มีปัญหาทางการเงินมากมาย ไหนจะค่าเล่าเรีนรบุตร ค่ากินค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าบ้าน ค่ารถ จนตอนนี้ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการเงินได้แล้ว ติดขัดไปหมด อยากจะไห้เล่นใจคนทำงานกันบ้าง ใจเขาใจเรา เร่งดำเนินการไวๆ หน่อย ถ้าทาง อบจ.ยังไม่มีการดำเนินการไห้แล้วเสร็จ ภายในอาทิตย์หน้า ข้าพเจ้า อาจจะต้องดำเนินการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่ใหญ่กว่านี้ และอาจจะเชิญนักข่าว มาทำข่าวด้วย เพื่อว่า จะได้มีการดำเนินการที่เร็วกว่านี้สิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด318W 14 มิ.ย. 2566แม่ฟ้าหลวงเทอดไทยคุณภาพชีวิตเด็ก/เยาวชน/ประชาชน/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการมีสถานบริการ(ร้านเหล้า/ผับ) ชื่อสถานบริการชื่อ ร้านแฮปปี้ลับ 1.ซึ่งร้านดังกล่าวมีพฤติกรรมเปิดร้านเกินเวลายันตี3-4 2.ให้บริการเยาวชนที่อายุไม่ถึง20ปีตามกฎหมายบังคับเข้าใช้สถานที่ 3.มีการมั่วสุมยาเสพติด #หมายเหตุ แนะนำให้เข้าตรวจสอบ วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ เวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไป ด้วยความเคารพนับถือ กระผมนายภาณุพงศ์ มณีภาวัต โทร0931950323 (ขอให้เก็บข้อมูลการร้องเรียนนี้เป็นความลับด้วยครับ) สิ้นสุดการดำเนินการ
12345678910...