Skip Navigation Links
ยื่นคำร้องทุกข์
สอบถามเรื่องราวร้องทุกข์
Login
    
สอบถามเรื่องราวร้องทุกข์
ค้นหาเลือกตาม            
 เลขที่รับจากวันที่อำเภอตำบลประเภทเรื่องร้องทุกข์สถานะ
รายละเอียด544W 25 เม.ย. 2567เมืองเวียงอุบัติเหตุ/การจราจรปัจจุบันบริเวณหน้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์มีทางม้าลาย 2 จุด ซึ่งอยู่ติดกับประตูเข้าออกของโรงพยาบาล อีกทั้งยังมีทางรถเข้าออกฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาล ทำให้ผู้คนและรถที่สัญจรไปมาต้องใช้ความระมัดระวังหลายด้านเกินไป และรถมีการเบรคชะลอหลายจุด ทำให้รถติดรับเรื่อง
รายละเอียด543W 01 เม.ย. 2567พานสันกลางสิ่งแวดล้อมมีการเผาขยะของคนในชุมชนแทบทุกวัน (ไม่ทราบตำแหน่ง) เกิดเหตุการณ์แบบนี้มาตั้งแต่ประมาณปี 2565 ซึ่งทำให้ตัวผู้แจ้งและคนในชุมชนไอและสำลัก และยังทำให้ตัวผู้แจ้งเองมีอาการไอเรื้อรัง ซึ่งมีการเผามากขึ้นเรื่อยๆ จนค่าฝุ่นพุ่งสูงมาก และในวันนี้ก็อยู่ในระยะเวลาการห้ามเผาขยะ คนในหมู่บ้านก็แอบเผาขยะตอนเที่ยงคืน ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่ว เป็นระยะเวลากว่า 2-3 ชม ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการเผาช่วงเวลาเดียวกันคือตอนเที่ยงคืนเกือบทุกวัน (สังเกตจากกลิ่นของควันที่เกิดจากการเผาไหม้ของยาง) แล้วหากช่วงห้ามเผายังขนาดนี้ ถ้าช่วงที่เผาได้จะอันตรายขนาดไหนระหว่างดำเนินการ
รายละเอียด537W 25 ก.พ. 2567เมืองแม่ยาวเรื่องอื่นๆอยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบแหล่งที่มาของเนื้อหมูทึ่ขายถูกในหมูบ้านห้วยขมว่ามีแหล่งที่มาจากที่ไหนมีใบค่าซากสัตว์มัยมีใบฆ่าหมูจากโรงฆ่ามัยและแหล่งที่มาของหมูค่ะเพราะทำมัยขายถูกมากกิโล100บาทเองคะระหว่างดำเนินการ
รายละเอียด378W 26 ม.ค. 2567ป่าแดดสันมะค่าถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายเนื่องจากรถเกรดเดอร์มาปรับถนนเพื่อลงหินคลุกแต่การปรับเกรดเข้าไปในที่นาและได้ทำอุปกรณ์การเกษตรเสียหายเนื่องจากที่ปั๊มน้ำอยู่เป็นเขตโฉนดไม่ใช่ที่สาธารณะหรือพื้นที่ถนนและมีกองเศษวัชพืชไปกองอยู่ในเขตที่นา ขอความกรุณาติดต่อและหาทางแก้ไข เบื้องต้นได้แจ้งทาง สจ. ไปแล้ว และได้มีการโทรหาสำนักช่างไม่ได้บุคลากรรับสายระหว่างดำเนินการ
รายละเอียด377W 16 ม.ค. 2567เมืองรอบเวียงเรื่องอื่นๆในฐานะผู้อยู่อาศัยบริเวณสนามบินเก่าซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากเสียงดังทุกครั้งที่ทางจังหวัดมีการจัดงานกาชาด ผู้ร้องขอเรียนถามถึงแนวทางในการใช้เสียงในการจัดงานการชาดและงานพ่อขุนประจำปี 2567 โดยขอสอบถามกำหนดการการใช้เสียงที่แน่นอนว่าเริ่มต้นและสิ้นสุดในเวลาใด รวมถึงการกำหนดความดังของเสียงที่ใช้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับษาความสงบเรียบร้อยในท้องที่ที่รับผิดชอบ โดยขอความกรุณาท่านตอบกลับภายในวันที่ 24 มกราคม 2567 ซึ่งเป็นเวลา 2 วันก่อนการเริ่มงานพ่อขุนระหว่างดำเนินการ
รายละเอียด376W 19 ธ.ค. 2566เมืองสันทรายถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายแจ้งถนนชำรุด 1. เรื่องถนน ตั้งแต่ปากทาง สันทราย เข้ามาในหมู่บ้าน ป่าข่า หมู่ 8 ต.สันทราย เมืองเชียงราย ผ่านหน้าศูนย์นันนาการตำบลสันทราย ไม่มีเส้น ประ แบ่งกลางถนนที่ชัดเจน และบางจุดเลือนหาย 2. บางจุดของถนน ชำรุดเสียหาย ยังไม่ได้เทคอนกรีต หรือราดยาง เช่น บริเวณ ปากทางหมู่บ้าน จนถึง ตรงข้ามศูนย์นันทนาการระหว่างดำเนินการ
รายละเอียด375W 21 พ.ย. 2566แม่ลาวจอมหมอกแก้วถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนหมายเลข ชร.ถ. 1-0059 อบจ.ชร. บ้านหนองผักเฮือด หมู่ที่ 10 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เิดการชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไป-มา และยังก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สินระหว่างดำเนินการ
รายละเอียด374W 15 ต.ค. 2566แม่ลาวโป่งแพร่ถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายถนนสายการเกษตรชำนุดเป็นหลุมเป็นบ่อช่วงฤดูฝนทำให้ถนนลื่นทำให้ประชาชนผู้ใช้ถนนดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนและอีกยังทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งถนนเส้นดังกล่าวมีประชาชนใช้ร่วมกันเป็นจำนวนมาก แต่ไม่ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานที่รับผิดชอบมีการทำหนังสือร้องขอความอนุเคราะห์ไปยัง อบต.ที่รับผิดชอบแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่มีการดำเนินการแก้ไขแต่อย่างใด ทางนี้จึงขอความอนุเคราะห์มายัง อบจ. เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ต่อไป จึ่งขอขอบพระคุณมา ณ โอกาส นี้ แะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากท่านสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด373W 15 ต.ค. 2566แม่ลาวโป่งแพร่ถนน/สะพาน/แหล่งน้ำ/ฝายถนนสายการเกษตรชำนุดเป็นหลุมเป็นบ่อช่วงฤดูฝนทำให้ถนนลื่นทำให้ประชาชนผู้ใช้ถนนดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนและอีกยังทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งถนนเส้นดังกล่าวมีประชาชนใช้ร่วมกันเป็นจำนวนมาก แต่ไม่ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานที่รับผิดชอบมีการทำหนังสือร้องขอความอนุเคราะห์ไปยัง อบต.ที่รับผิดชอบแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่มีการดำเนินการแก้ไขแต่อย่างใด ทางนี้จึงขอความอนุเคราะห์มายัง อบจ. เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ต่อไป จึ่งขอขอบพระคุณมา ณ โอกาส นี้ แะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากท่านสิ้นสุดการดำเนินการ
รายละเอียด324W 19 ก.ย. 2566เมืองรอบเวียงไฟฟ้า/ประปาไฟกิ่งตั้งแต่ทางเข้าสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงรายจนถึงมินิบิ้กซีดับมาเป็นเวลานานจำนวน5ดวงทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งสิ้นสุดการดำเนินการ
12345678910...